Aktualne novice

Poziv UNESC-a k preoblikovanju izobraževalnih sistemov

18. decembra, 2022
Prispevek The turning point: Why we must transform education now (UNESCO, 2022) poziva k nujnosti preoblikovanja izobraževalnih sistemov, saj sedanji niso prilagojeni sodobnim izzivom, ki jih ponujajo razsežne spremembe v svetu. UNESCO izpostavlja, da bi morali več pozornosti nameniti kakovostnemu izobraževanju, ki se začne v zgodnji otroški dobi in se nadaljuje vseživljenjsko. Temu naj bi […]
Več

Izhodišča za prenovo učnih načrtov

3. decembra, 2022
Zavod RS za šolstvo se je z imenovanjem ekspertne skupine odzval na opozorila strokovne javnosti, ki poziva k nujni prenovi učnih načrtov za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje. Skupina strokovnjakov je svoja prizadevanja usmerila na temeljne izhodišča, ki so povezana (i) z novostmi in mednarodnimi trendi na področju vzgoje in izobraževanja, (ii) izzivi, ki jih ponuja […]
Več

Temeljne spretnosti začetnega bralnega procesa

21. novembra, 2022
Razvita pismenosti odpira »življenjska vrata«, da bolje spoznavamo sebe in svet, ki nas obdaja. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z začetnim bralnim procesom, poudarjajo pomen sistematičnega in načrtnega razvijanja temeljnih spretnosti ter krepitev splošnega znanja v povezavi z razvijanjem besedišča. Te spretnosti vsebujejo temeljna področja, ki jih mora usvojiti vsak otrok, ki želi postati bralec. Kljub […]
Več

Podpora ravnatelja pri razvijanju pismenosti

7. novembra, 2022
Poleg evropskih priporočil, nacionalnih smernic in učnih načrtov so ravnatelji s svojim načinom in uvidom vodenja pedagoških delavcev ključni element pri uvajanju in podpiranju pedagoške prakse za kakovostno razvijanje pismenosti. Njihova podpora ali zavračanje sodelovanja s strokovnjaki bistveno vpliva na dosežke učencev pri pismenosti. V prispevku spoznate zgleden primer zavzete ravnateljice ga. Elise Brown, ki […]
Več

10 prednosti, ki jih nudi knjiga v klasični obliki

22. oktobra, 2022
V sodobnem, s tehniko zaznamovanem svetu, se pogosto srečujemo z vprašanjem o prednosti branja klasičnih knjig ali branja elektronskih knjig. Z mislijo na ta odgovor sem oblikovala 10 prednosti, ki jih prinaša knjiga v klasični obliki, ki jo poznamo še izpred časov tehnološke revolucije e-knjig.
Več

Nevroznanstvena spoznanja o čustvenem spominu

15. oktobra, 2022
Pred kratkim je bila objavljena najnovejša nevroznanstvena študija, ki sta jo vodila profesor Dominique de Quervain in profesor Andreas Papassotiropoulos z Univerze v Baslu. Na vzorcu 1418 udeležencev sta s pomočjo magnetne resonance raziskovala vlogo malih možganov pri shranjevanju čustvenih izkušenj. Avtorja raziskave izpostavljata »komunikacijo« na čustvenem področju med velikimi in malimi možgani; predvsem povečano […]
Več

12 prednosti bralnih spretnosti

7. oktobra, 2022
Seznanite se z 12-timi prednostmi vsakodnevnega branja, ki vplivajo na boljšo bralno učinkovitost, boljše jezikovne spretnosti, širjenje znanja, bralno motivacijo, umirjenost idr.
Več

Kako je mogoče?

7. oktobra, 2022
Prof. John-Dylan Haynes iz Bernstein Center for Computational Neuroscience v Berlinu se sprašuje: “Kako je mogoče, da se lahko odzovemo na senzorične dražljaje z natančnostjo do milisekunde, če se vmesni procesni elementi – na ravni posameznih sinaps, posameznih nevronov, majhnih mrež in celo velikih nevronskih sistemov – bistveno razlikujejo v svojem odzivu na isti ponavljajoči […]
Več

Priporočilo sveta o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok

19. septembra, 2022
Uradni list Evropske unije (2019/C 189/02) ob upoštevanju predloga Evropske komisije navaja, da imajo vsi otroci pravico do kakovostne predšolske vzgoje, kar je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26.10.2012, str. 391) z namenom, da se do leta 2030 vsem otrokom omogočiti optimalni razvoj v zgodnjem otroštvu, pri čemer […]
Več

Resolucija Sveta o nadaljnjem razvijanju evropskega izobraževalnega prostora

19. septembra, 2022
Ključna vloga nove strateške agende za obdobje 2019–2024, ki jo je določil Evropski svet, poudarja naložbo v kakovostno izobraževanje in usposabljanje na evropski in nacionalni ravni, pri čemer je treba zagotoviti inovativne in učinkovite metode, ki spodbujajo uspešen razvoj kompetenc. Več lahko preberete na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29
Več

Stojalo za lažje prepisovanje učne snovi

18. septembra, 2022
Leseno stojalo za lažje prepisovanje učne snovi je namenjeno otrokom z disleksijo, disgrafijo, dispraksijo in ADHD, saj omogoča osredotočeno pozornost, izboljšuje vizualno-motorično koordinacijo, vizualno sledenje in vizualno pomnjenje. Ob uporabi stojala za lažje prepisovanje učne snovi, otrok bolj zbrano, hitreje in učinkoviteje prepisuje navodila, naloge in prepise. Uporabo priporočamo v vrtcih in šolah, pri individualni […]
Več

Didaktični pripomočki za razvoj opismenjevalnih spretnosti

18. septembra, 2022
Dr. Tanja Černe meni, da redna uporaba lesenih didaktičnih pripomočkov podpira razvoj opismenjevalnih spretnosti – vizualnega sledenja, vizualne pozornosti, vizualno-motorične koordinacije, tekočnosti gibanja roke, vpliva na sočasno aktivacijo obeh očes, obeh rok in obeh možganskih hemisfer, ter spodbuja učenje. Vabljeni k nakupu ležeče osmice, deteljice in lesenega X-sa. Uporabo posebej priporočamo otrokom, ki izkazujejo odstopanja, […]
Več
  • 1
  • 2