Aktualne novice

Model mreženja med koncepti, kurikularnimi programi, strategijami, raziskovalnimi ugotovitvami in pedagoško prakso na področju zgodnje in začetne pismenosti za doseganje višjih zmožnosti branja

20. avgusta, 2023
Splošno razumevanje mreženja na področju zgodnje in začetne pismenosti je temeljnega pomena za pedagoško učinkovitost, saj se s povezovanjem omogoča hitrejša aplikacija inovativnih pedagoških pristopov, ki vplivajo in izboljšujejo dosežke otrok. Shema: Model mreženja med koncepti, kurikularnimi programi, strategijami, raziskovalnimi ugotovitvami in pedagoško prakso na področju zgodnje in začetne pismenosti za doseganje višjih zmožnosti branja […]
Več

Krožni model soodvisnosti sodelujočih akterjev v edukacijskem prostoru v vlogi slehernega posameznika za dvig pismenosti

20. avgusta, 2023
Krožni model soodvisnosti sodelujočih akterjev v edukacijskem prostoru v vlogi slehernega posameznika za dvig pismenosti je razdeljen na tri večje enote: (i) analize in priporočila, (ii) spremljanje smernic in ugotovitev ter (iii) uporabnike. V prvo enoto so vključene raziskovalne ugotovitve na mednarodni in nacionalni ravni, kar vpliva na oblikovanje nacionalnih izobraževalnih smernic in strategij, ki […]
Več

Poziv UNESC-a k preoblikovanju izobraževalnih sistemov

18. decembra, 2022
Prispevek The turning point: Why we must transform education now (UNESCO, 2022) poziva k nujnosti preoblikovanja izobraževalnih sistemov, saj sedanji niso prilagojeni sodobnim izzivom, ki jih ponujajo razsežne spremembe v svetu. UNESCO izpostavlja, da bi morali več pozornosti nameniti kakovostnemu izobraževanju, ki se začne v zgodnji otroški dobi in se nadaljuje vseživljenjsko. Temu naj bi […]
Več

Izhodišča za prenovo učnih načrtov

3. decembra, 2022
Zavod RS za šolstvo se je z imenovanjem ekspertne skupine odzval na opozorila strokovne javnosti, ki poziva k nujni prenovi učnih načrtov za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje. Skupina strokovnjakov je svoja prizadevanja usmerila na temeljne izhodišča, ki so povezana (i) z novostmi in mednarodnimi trendi na področju vzgoje in izobraževanja, (ii) izzivi, ki jih ponuja […]
Več

Temeljne spretnosti začetnega bralnega procesa

21. novembra, 2022
Razvita pismenosti odpira »življenjska vrata«, da bolje spoznavamo sebe in svet, ki nas obdaja. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z začetnim bralnim procesom, poudarjajo pomen sistematičnega in načrtnega razvijanja temeljnih spretnosti ter krepitev splošnega znanja v povezavi z razvijanjem besedišča. Te spretnosti vsebujejo temeljna področja, ki jih mora usvojiti vsak otrok, ki želi postati bralec. Kljub […]
Več

Podpora ravnatelja pri razvijanju pismenosti

7. novembra, 2022
Poleg evropskih priporočil, nacionalnih smernic in učnih načrtov so ravnatelji s svojim načinom in uvidom vodenja pedagoških delavcev ključni element pri uvajanju in podpiranju pedagoške prakse za kakovostno razvijanje pismenosti. Njihova podpora ali zavračanje sodelovanja s strokovnjaki bistveno vpliva na dosežke učencev pri pismenosti. V prispevku spoznate zgleden primer zavzete ravnateljice ga. Elise Brown, ki […]
Več

10 prednosti, ki jih nudi knjiga v klasični obliki

22. oktobra, 2022
V sodobnem, s tehniko zaznamovanem svetu, se pogosto srečujemo z vprašanjem o prednosti branja klasičnih knjig ali branja elektronskih knjig. Z mislijo na ta odgovor sem oblikovala 10 prednosti, ki jih prinaša knjiga v klasični obliki, ki jo poznamo še izpred časov tehnološke revolucije e-knjig.
Več

Nevroznanstvena spoznanja o čustvenem spominu

15. oktobra, 2022
Pred kratkim je bila objavljena najnovejša nevroznanstvena študija, ki sta jo vodila profesor Dominique de Quervain in profesor Andreas Papassotiropoulos z Univerze v Baslu. Na vzorcu 1418 udeležencev sta s pomočjo magnetne resonance raziskovala vlogo malih možganov pri shranjevanju čustvenih izkušenj. Avtorja raziskave izpostavljata »komunikacijo« na čustvenem področju med velikimi in malimi možgani; predvsem povečano […]
Več

12 prednosti bralnih spretnosti

7. oktobra, 2022
Seznanite se z 12-timi prednostmi vsakodnevnega branja, ki vplivajo na boljšo bralno učinkovitost, boljše jezikovne spretnosti, širjenje znanja, bralno motivacijo, umirjenost idr.
Več

Kako je mogoče?

7. oktobra, 2022
Prof. John-Dylan Haynes iz Bernstein Center for Computational Neuroscience v Berlinu se sprašuje: “Kako je mogoče, da se lahko odzovemo na senzorične dražljaje z natančnostjo do milisekunde, če se vmesni procesni elementi – na ravni posameznih sinaps, posameznih nevronov, majhnih mrež in celo velikih nevronskih sistemov – bistveno razlikujejo v svojem odzivu na isti ponavljajoči […]
Več

Priporočilo sveta o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok

19. septembra, 2022
Uradni list Evropske unije (2019/C 189/02) ob upoštevanju predloga Evropske komisije navaja, da imajo vsi otroci pravico do kakovostne predšolske vzgoje, kar je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26.10.2012, str. 391) z namenom, da se do leta 2030 vsem otrokom omogočiti optimalni razvoj v zgodnjem otroštvu, pri čemer […]
Več

Resolucija Sveta o nadaljnjem razvijanju evropskega izobraževalnega prostora

19. septembra, 2022
Ključna vloga nove strateške agende za obdobje 2019–2024, ki jo je določil Evropski svet, poudarja naložbo v kakovostno izobraževanje in usposabljanje na evropski in nacionalni ravni, pri čemer je treba zagotoviti inovativne in učinkovite metode, ki spodbujajo uspešen razvoj kompetenc. Več lahko preberete na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29
Več
  • 1
  • 2