Pomislek, da je branje zastarela spretnost, je z najnovejšimi primerjalnimi mednarodnimi rezultati ovrgla raziskava PIRLS 2021, ki beleži padec bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev.
Razvita zgodnja in začetna pismenost vplivata na kasnejše razlike v znanju učencev, zato je zavzemanje za dvig pismenosti v zgodnjem obdobju otrokovega učenja temeljna odgovornost pedagoških delavcev. Pri udejanjanju razvijanja pismenosti naj bi izkazali ambiciozno pedagoško prizadevanje, kar bo mladim generacijam omogočilo polno delovanje v globalni sodobni družbi.

Vzgojitelji in učitelji s svojim delovanjem lahko vzbudijo pri otrocih veselje do branja.