Izpod peresa

Zahtevnost znanja, v kontekstu družbenega delovanja svetovne globalizacije s hitrimi spremembami, predstavlja na vseh ravneh posameznikovega vzgojno-izobraževalnega obdobja nov družbeni izziv.

(Vallberg-Roth, 2014)

Razvijati moramo etos naklonjen učenju. Spodbujati moramo učenje z vloženim trudom in delom, pri čemer naj nas krepi zavedanje, da je nezahtevna šola slaba šola, kar je slaba popotnica za učni uspeh.

(Povzeto po Gaber, 2006)

Človek, ki skrbi za svoje staro znanje in hkrati nenehno pridobiva novo, lahko postane učitelj drugim.

(Konfucij)

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

(Benjamin Franklin)

Naučili so me, da pot napredka, ni ne hitra ne lahka.

(Marie Curie)

Nagrada za učenje je pridobljeno znanje.

(Vivekananda)
Ljubim dneve, ko je moj edini problem, da se odločim, katero knjigo bom bral/-a.
Knjige so hrana za možgane.
»Brati, ali ne brati«, je enako vprašanje kot »dihati, ali ne dihati«.
Dobre stvari pridejo k tistim, ki čakajo, ki za to delajo.
Če poskusite in ne uspete, čestitam. Večina ljudi niti ne poskusi.
Če ste utrujeni, se naučite počivati, ne prenehati.
Branje je potni list za nešteto dogodivščin.