O meni

dr. Katarina Grom

Strokovnjakinja za razvijanje zgodnje in začetne pismenosti

Temeljno poslanstvo vidim v predajanju sodobnih edukacijskih znanj uka željnim vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se ozirajo k najnovejšim pedagoškim smernicam in tako vplivajo na poučevalne spremembe.

Vseživljenjsko izobraževanje sem udejanjila v ljubljanski hiši učilišča Pedagoške fakultete, ko se je med seboj prepletalo usvajanje znanja v povezavi s pedagoškim delom. Strokovno širino sem pridobivala s področja predšolske vzgoje, jo dopolnila s programom razrednega pouka, nato pa strokovni interes usmerila v znanstveno raziskovanje s področja poučevanja in edukacijskih ved.

Inovativno magistrsko delo je vplivalo na uvedbo tekmovanja s področja slovenščine za otroke prvega razreda osnovne šole, za kar sem bila nagrajena s Prešernovo nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Pridobivanje znanja je privilegij.

Duh raziskovanja me vodi po poti preizkušenega dela, ki zagotavlja uspešne rezultate.

Pismenost razvijam v okviru didaktike slovenščine – ožji področji (pred)branje in (pred)pisanje. Osredotočam se na kurikularne analize, opozarjam na pomen načrtnega, sistematičnega in stopenjskega razvijanja predopismenjevalnih spretnosti v povezavi z uvajanjem integrativne metode začetnega opismenjevanja, izpostavljam pomen stališč vzgojiteljev in učiteljev pri procesu razvijanja pismenosti ter s svojim znanstvenim in aplikativnim delom nagovarjam k nujnosti vertikalnega povezovanja zgodnje in začetne pismenosti.

Strokovno znanje širim preko Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, Založbe Forum Media in zasebnih izobraževanj. Strokovno sem se povezovala z Društvom za Downov sindrom, Pedagoško fakulteto, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Pedagoškim inštitutom ter Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

S skupnimi prizadevanji pomagamo razvijati pismenost otrok.