Splošno razumevanje mreženja na področju zgodnje in začetne pismenosti je temeljnega pomena za pedagoško učinkovitost, saj se s povezovanjem omogoča hitrejša aplikacija inovativnih pedagoških pristopov, ki vplivajo in izboljšujejo dosežke otrok.


Shema: Model mreženja med koncepti, kurikularnimi programi, strategijami, raziskovalnimi ugotovitvami in pedagoško prakso na področju zgodnje in začetne pismenosti za doseganje višjih zmožnosti branja

Vir:
Grom, K. (2021). Pomen mreženja pri razvijanju (pred)opismenjevalnih spretnostih. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 49 (2), 5–17. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dostopno: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2023/07/01_KatarinaGrom.pdf