Pri založbi Rokus Klett je dr. Tanja Černe, prof. defektologije za
osebe z motnjami v telesnem, duševnem in gibalnem razvoju izdala
monografijo z naslovom Razumeti disleksijo, disortografijo in
disgrafijo. Namenjena je tako vzgojiteljem, učiteljem, kot tudi
različnim izvajalcem DSP ter študentom pedagoških študijskih smeri.

Več informacij:
https://www.knjigarna.com/i_5764_razumeti-disleksijo-disortografijo-in-disgrafijo