Zavod RS za šolstvo se je z imenovanjem ekspertne skupine odzval na opozorila strokovne javnosti, ki poziva k nujni prenovi učnih načrtov za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje. Skupina strokovnjakov je svoja prizadevanja usmerila na temeljne izhodišča, ki so povezana (i) z novostmi in mednarodnimi trendi na področju vzgoje in izobraževanja, (ii) izzivi, ki jih ponuja današnje splošno izobraževanje ter (iii) raziskovalne analize učnih načrtov.
Skupina strokovnjakov pristopa k prenovi s premišljeno vizijo splošnega izobraževanja v sodobni družbi, pri čemer želi odgovoriti na vprašanja, kako si predstavljamo splošno izobraževanje učenca in dijaka, ter kakšna mora biti šola, da bo posameznika lahko izobrazila. Eksperti se zavedajo izzivov kompleksnosti sodobnega izobraževanja, ki se nanaša na okoljsko ogroženost, politično in ekonomsko razgibanost ter vpliv digitalnega sveta.
Temeljna izhodišča so namenjena poglobljenemu premisleku o vlogi in značilnosti splošne izobrazbe ter operativni usmeritvi za strukturno zasnovo prenovljenega učnega načrta.

Več o Izhodiščih za prenovo UČNIH NAČRTOV v osnovni šoli in gimnaziji lahko preberete na povezavi:
https://www.zrss.si/pdf/izhodisca_za_prenovo_UN.pdf