Pred vstopom v svet formalnega pisanja, morajo imeti otroci razvite spretnosti, ki temeljno pripomorejo k uspešnemu začetnemu opismenjevanju. Ker vedno več otrok zaradi različnih dejavnikov izkazuje težave na področju razvijanja predopismenjevalnih spretnosti, vam ponujamo deset spretnosti, katerim je nujno nameniti strokovno pozornost in otrokom omogočiti, da potrebne spretnosti dobro razvijejo. S tem otrokom pomagamo, da se ne soočajo s stiskami, ki jim jemljejo veselja za pisanje.

Prikaz 10-tih spretnosti, ki so potrebne za začetno pisanje (Grom, 2023)