Otroci se ne rodijo s spretnostmi, ki so potrebne za branje, temveč jih pridobivajo z bralnimi izkušnjami. Da bi otrok postal uspešen bralec, je pomembno, da bere besedila, ki so primerna njegovi bralni stopnji. Nekatera bralna gradiva imajo določene bralne stopnje ali ravni, a to še ni zagotovilo, da je besedilo primerno za otroka. Pri izboru besedil smo pozorni na več elementov bralnega gradiva.

Bralna uspešnost v povezavi z bralnimi stopnjami gradiv (Grom, 2023)