Razvita pismenosti odpira »življenjska vrata«, da bolje spoznavamo sebe in svet, ki nas obdaja. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z začetnim bralnim procesom, poudarjajo pomen sistematičnega in načrtnega razvijanja temeljnih spretnosti ter krepitev splošnega znanja v povezavi z razvijanjem besedišča. Te spretnosti vsebujejo temeljna področja, ki jih mora usvojiti vsak otrok, ki želi postati bralec. Kljub temu, da je vsaka oseba svoj individuum in da jo odlikujejo edinstvene izkušnje, pa lahko z usmerjenim didaktičnim pristopom učinkovito pospešimo bralne spretnosti.

Prikaz sheme temeljnih spretnosti za začetni bralni proces