Prispevek The turning point: Why we must transform education now (UNESCO, 2022) poziva k nujnosti preoblikovanja izobraževalnih sistemov, saj sedanji niso prilagojeni sodobnim izzivom, ki jih ponujajo razsežne spremembe v svetu. UNESCO izpostavlja, da bi morali več pozornosti nameniti kakovostnemu izobraževanju, ki se začne v zgodnji otroški dobi in se nadaljuje vseživljenjsko. Temu naj bi sledile edukacijske politike s kakovostnimi izobraževalnimi načrti. Svetovna organizacija se zavzema, da bi vsi ljudje dosegli temeljni nivo osnovne pismenosti z vključujočim računanjem, kar bi jim omogočilo razviti osnovne spretnosti, ki so potrebne za življenje.
Med drugim organizacija nagovarja politične strukture k: (i) izboljšanju možnosti za izobraževanje učiteljev, (ii) ustreznemu financiranju učiteljev, (iii) priznavanju družbene veljavnosti in ustreznega družbenega statusa učiteljev ter (iv) zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev učiteljem za opravljanje njihovega dela. Organizacija poziva k političnim ukrepom za zmanjševanje nastalih finančnih vrzeli na področju izobraževanja, da bi zadostili globalnim smernicam trajnostnega razvoja v kontekstu učinkovitosti.