Ključna vloga nove strateške agende za obdobje 2019–2024, ki jo je določil Evropski svet, poudarja naložbo v kakovostno izobraževanje in usposabljanje na evropski in nacionalni ravni, pri čemer je treba zagotoviti inovativne in učinkovite metode, ki spodbujajo uspešen razvoj kompetenc.

Več lahko preberete na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29