Uradni list Evropske unije (2019/C 189/02) ob upoštevanju predloga Evropske komisije navaja, da imajo vsi otroci pravico do kakovostne predšolske vzgoje, kar je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26.10.2012, str. 391) z namenom, da se do leta 2030 vsem otrokom omogočiti optimalni razvoj v zgodnjem otroštvu, pri čemer se razume predšolsko vzgojo kot pripravo na šolo.

Več lahko preberete na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN