Poleg evropskih priporočil, nacionalnih smernic in učnih načrtov so ravnatelji s svojim načinom in uvidom vodenja pedagoških delavcev ključni element pri uvajanju in podpiranju pedagoške prakse za kakovostno razvijanje pismenosti. Njihova podpora ali zavračanje sodelovanja s strokovnjaki bistveno vpliva na dosežke učencev pri pismenosti.

V prispevku spoznate zgleden primer zavzete ravnateljice ga. Elise Brown, ki je na šoli zaznala potrebo po uravnoteženem pristopu učiteljev do razvijanja pismenosti. Ob pripravi na sodelovanje s strokovnjaki, so nekateri zaposleni zavračali misel in pristop, ki ga je terjalo novo delo. Skupaj s svojimi zaposlenimi se je udeležila strokovnih izpopolnjevanj, jim s svojim zgledom izkazala podporo za vložena prizadevanja in jih na »tihi« način nagovorila k zavzetosti, ki je bilo potrebno za sodelovanje.

Ravnateljica se je zavedala, da je za novosti in spremembe na šoli treba vložiti veliko energije. Njena vztrajnost in trud pedagoških delavcev je bil poplačan z uspešnimi rezultati učencev na področju pismenosti, ki so se odražali nad državno ravnjo ocenjevanja.

Ravnateljica se je zavedala, da so izboljšave na področju razvijanja pismenosti mogoče le s sodelovanjem s strokovnjaki, ki imajo dovršena znanja, nudijo strokovno vodenje ter usmerjajo sodobne pedagoške prakse.

Odličen primer dobre prakse ravnateljice ga. Elise Brown.

Več preberite na spletni strani: https://www.unitsofstudy.com/shared/resources/UOS_All_Reseach-and-Efficacy_NY-Case_Study.pdf