Dr. Tanja Černe meni, da redna uporaba lesenih didaktičnih pripomočkov podpira razvoj opismenjevalnih spretnosti – vizualnega sledenja, vizualne pozornosti, vizualno-motorične koordinacije, tekočnosti gibanja roke, vpliva na sočasno aktivacijo obeh očes, obeh rok in obeh možganskih hemisfer, ter spodbuja učenje. Vabljeni k nakupu ležeče osmice, deteljice in lesenega X-sa. Uporabo posebej priporočamo otrokom, ki izkazujejo odstopanja, motnje oz. primanjkljaje kot so: disleksija, disgrafija, dispraksija in ADHD. Uporabo priporočamo v vrtcih in šolah, pri individualni in skupinski pomoči ter v okviru DSP, kjer otroci korigirajo svoja odstopanja, motnje oz. primanjkljaje, ter v vseh situacijah, ki podpirajo otrokov uravnotežen razvoj.
Lesene didaktične pripomočke razvija in izdeluje Lupinica, Tanja Černe, s.p.

Več lahko preberete na spletni povezavi: https://shop.lupinica.si/si/