V sodobnem, s tehniko zaznamovanem svetu, se pogosto srečujemo z vprašanjem o prednosti branja klasičnih knjig ali branja elektronskih knjig. Z mislijo na ta odgovor sem oblikovala 10 prednosti, ki jih prinaša knjiga v klasični obliki, ki jo poznamo še izpred časov tehnološke revolucije e-knjig.